Info

Praktijktarief

Als u niet verzekerd bent voor fysiotherapie of een restitutiepolis hebt, moet u voor een behandeling het zg. “praktijktarief” betalen. Dit tarief is een tarief dat door de praktijk waar u behandeld wordt, is vastgesteld.

* Een screening is een kort vraaggesprek (ongeveer 10 min.) waarin wordt vastgesteld of de klacht waarvoor u komt wel door de fysiotherapeut behandeld dient te worden. Screening vindt plaats als u komt zonder verwijzing van de dokter.

Hoort de klacht bij ons thuis, dan volgt een verdere intake en onderzoek.


**Een gemaakte afspraak dient u minimaal een dag van tevoren af te zeggen.

Voor de behandelingen in/door onze praktijk gelden de volgende tarieven:

behandeling €38,00
behandeling aan huis €50,00
behandeling in inrichting €50,00
eenmalig onderzoek (incl. rapportage) €57,00
eenmalig onderzoek aan huis (incl. rapportage) €65,00
eenmalig onderzoek in inrichting (incl. rapportage) €65,00
screening* €14,00
intake en onderzoek na screening €38,00
intake en onderzoek na verwijzing €52,00
intake en onderzoek na verwijzing aan huis €64,00
intake en onderzoek na verwijzing in inrichting €64,00
oedeemtherapie €45,00
niet nagekomen afspraak (te laat afgebeld/niet komen)** €25,00