Info

Verwijzing of niet?

Als u iets mankeert waarvan u denkt dat een fysiotherapeut het kan behandelen, kunt u zonder verwijzing van de dokter bij ons kunt komen. Dit heet Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF).

Na afspraak vindt er dan eerst een kort vraaggesprek plaats, waarin wij kijken of wij u kunnen helpen. Dit gesprek heet “screening”. Als wij denken dat wij u kunnen helpen, gaan we meteen verder met het fysiotherapeutisch onderzoek.

Als wij denken dat de huisarts er toch eerst naar moet kijken of dat u met uw klacht beter door iemand anders geholpen kunt worden (zoals b.v. een specialist of een manueel therapeut), verwijzen wij u naar de huisarts.

Wanneer wij u in behandeling nemen, gaat er een kort bericht naar de huisarts, om te melden dat u bij ons bent gekomen voor behandeling van uw probleem.

Let op: voor behandeling aan huis en voor oedeemtherapie heeft u altijd een verwijzing nodig! Ook is dit het geval bij ernstige aandoeningen en na een operatie.